Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

Nyheter

Leder         :   Marlene Strand - gjenvalgt for 2 år

Nestleder   :  Leonila Juvland - ny for 1 år

Kasserer    :  Maricel Fabregas Breien - ny for 1 år

Styremedlem :
         Nelia Sundberg - ikke på valg - har 1 år til
    
    Morena Strømhylden - ikke på valg - har 1 år til
        
Gina Hardy - gjenvalgt for 2 år
         Connie Kristensen - ny for 2 år

Varamedlem :
         Estela Elseth - 1. vara for 1 år
         Marissa Nguyen - 2. vara for 1 åt

 

ANDRE VALG:

Leder kulturkomite    :   Gina Hardy

ALALAY Velferdskomite   :  Per Strømhylden - leder
                                            Connie Kristensen - medlem
                                            Viva Larsen - medlem

Lageransvarlig          :   Grace Larsen
                                      Marivic Nilsen

Valgkomite                :   Vivian Melfald
                                      Maricar Esmero
                                      Jiselle Martinsen

Revisor                      :   Elsa Tan
                                      angela Rumpler

Regnskapsansvarlig  :   Connie Kristensen (konstituert av styreleder)

 

MStrand2015 

 

 Kjære medlemmer,

 

Jeg gratulerer alle med ny årsperiode som forening.


På vegne av det nye styret i Bayanihan vil jeg også benytte denne anledningen til å takke for valget og deltakelse på årsmøtet 2015.

 

Bayanihan fortsetter, som tidligere nevnt, med forberedelsene til vår feiring av 20-årsjubileumet i 2017. Dette er i tillegg til de faste og andre aktivitetene som utføres for hver årsperiode. Vår visjon er å feire jubileet til glede for alle våre medlemmer.

 

Det vises til de nye retningslinjene, fra den nasjonale samarbeidsinstansen IMDI, at vår forening i alle år har arbeidet etter forskrifter for lover og regler med tanke på rettigheter for å kunne motta tilskudd. Vi har bl.a. ført et oversiktlig regnskap og medlemsliste.

 

Foreningen trenger stadig å styrkes på flere områder. Jeg siterer fra årsmeldingsforsiden 2015 som lyder følgende:

«Det er ønskelig at vi fortsetter å arbeide mot Bayanihans mål om å være et samlingspunkt for oss filippinere i Grenland. Gjennom å være sammen står vi sterkere til å kunne fremme våre synspunkter på hva det vil si å føle seg trygg i de ulike arenaer vi beveger oss i. Frivillighet og dugnad for fellesskapet er det Bayanihan står for, noe vi kan være stolt av fordi vi deltar lokalt, nasjonalt og på verdensbasis.»

 

Medlemmenes støtte i form av dugnad og godt samarbeid er avgjørende for resultater og realisering av våre mål og visjoner. Bayanihan er en stabil forening og samtidig en voksende organisasjon, men samtidig finnes det nok av utfordringer internt og i samfunnet. Jeg har likevel stor tro på at vi sammen kan mestre disse utfordringene.

 

Jeg ønsker alle lykke til med årsperioden!

 

med vennlig hilsen,

Marlene Strand