Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

Leder         :   Marlene Strand - gjenvalgt for 2 år

Nestleder   :  Leonila Juvland - ny for 1 år

Kasserer    :  Maricel Fabregas Breien - ny for 1 år

Styremedlem :
         Nelia Sundberg - ikke på valg - har 1 år til
    
    Morena Strømhylden - ikke på valg - har 1 år til
        
Gina Hardy - gjenvalgt for 2 år
         Connie Kristensen - ny for 2 år

Varamedlem :
         Estela Elseth - 1. vara for 1 år
         Marissa Nguyen - 2. vara for 1 åt

 

ANDRE VALG:

Leder kulturkomite    :   Gina Hardy

ALALAY Velferdskomite   :  Per Strømhylden - leder
                                            Connie Kristensen - medlem
                                            Viva Larsen - medlem

Lageransvarlig          :   Grace Larsen
                                      Marivic Nilsen

Valgkomite                :   Vivian Melfald
                                      Maricar Esmero
                                      Jiselle Martinsen

Revisor                      :   Elsa Tan
                                      angela Rumpler

Regnskapsansvarlig  :   Connie Kristensen (konstituert av styreleder)