Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

SISTE NYTT

Aktiviteter 2019

Båttur

Nasjonaldag

Sverige tur

Tur i nærmiljø

Juleverksted

Julefest

 

 

 

 

 

MStrand2015 

 

 Kjære medlemmer,

 

Jeg gratulerer alle med ny årsperiode som forening.


På vegne av det nye styret i Bayanihan vil jeg også benytte denne anledningen til å takke for valget og deltakelse på årsmøtet 2015.

 

Bayanihan fortsetter, som tidligere nevnt, med forberedelsene til vår feiring av 20-årsjubileumet i 2017. Dette er i tillegg til de faste og andre aktivitetene som utføres for hver årsperiode. Vår visjon er å feire jubileet til glede for alle våre medlemmer.

 

Det vises til de nye retningslinjene, fra den nasjonale samarbeidsinstansen IMDI, at vår forening i alle år har arbeidet etter forskrifter for lover og regler med tanke på rettigheter for å kunne motta tilskudd. Vi har bl.a. ført et oversiktlig regnskap og medlemsliste.

 

Foreningen trenger stadig å styrkes på flere områder. Jeg siterer fra årsmeldingsforsiden 2015 som lyder følgende:

«Det er ønskelig at vi fortsetter å arbeide mot Bayanihans mål om å være et samlingspunkt for oss filippinere i Grenland. Gjennom å være sammen står vi sterkere til å kunne fremme våre synspunkter på hva det vil si å føle seg trygg i de ulike arenaer vi beveger oss i. Frivillighet og dugnad for fellesskapet er det Bayanihan står for, noe vi kan være stolt av fordi vi deltar lokalt, nasjonalt og på verdensbasis.»

 

Medlemmenes støtte i form av dugnad og godt samarbeid er avgjørende for resultater og realisering av våre mål og visjoner. Bayanihan er en stabil forening og samtidig en voksende organisasjon, men samtidig finnes det nok av utfordringer internt og i samfunnet. Jeg har likevel stor tro på at vi sammen kan mestre disse utfordringene.

 

Jeg ønsker alle lykke til med årsperioden!

 

med vennlig hilsen,

Marlene Strand