Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese
Artikkelindeks
Styret
2015
2014
2013
2012
Alle sider


STYRET 2015

Leder       :    Marlene Strand

Nestleder :    Leonila Juvland

Kasserer  :    Maricel Fabregas Breien

Styremedlemmer:
    Nelia Sundberg
    Morena Strømhylden
    Gina Hardy
       annet verv: leder - kulturkomite
    Connie A. Kristensen
       annet verv: regnskapsansvarlig
                         web-ansvarlig

Vara medlemmer:
    Estela Elseth
    Marissa Nguyen STYRET 2014

Leder       :   Marlene Strand

Nestleder :   Suyin Serigstad

Kasserer :   Leonila Juvland

Styremedlemmer:
   Nelia Sundberg
   Gina Lippert
   Morena Strømhylden
   Elisabeth Pinuela

Varastyremedllemmer:
    Nilda Holte
    Maricel Breien


STYRET 2013

Leder       :   Marlene Strand

Nestleder :   Suyin Serigstad

Kasserer :   Nelia Sundberg

Styremedlemmer:
   Leonila Juvland
   Gina Hardy
   Morten Moen
   Elisabeth Pinuela

Varastyremedllemmer:
    Evelyn Calumpang
    Morena Strømhylden


STYRET 2012

Leder        :   Leonila Juvland

Nestleder  :   Marlene Strand

Kasserer   :   Nelia Sundberg

Styremedlemmer   :  
  Suyin Serigstad - sekretær
  Connie Kristensen - regnskapsansvarlig / websideansvarlig 
  Viva Larsen
  Elisabeth Pinuela 

Vara styremedlemmer  :  
  Belinda Slåtta
  Janet Zekaj